ตอบ : ราคายางที่เห็นบนเว็บไซด์ของเราเป็นราคาสุดท้ายซึ่งไม่สามารถต่อรองได้อีก ราคานี้ไม่รวมค่าถอดใส่ ซึ่งลูกค้าต้องนำยางไปถอดใส่เองยังศูนย์บริการ
ตอบ : ราคาที่เห็นเป็นราคาสุดท้ายที่ลูกค้าจ่ายแล้ว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งอีก
ตอบ : โดยปกติลูกค้าจะได้รับยางภายใน 2-4 วันทำการนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อสินค้า 222