ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามการรับประกันสินค้า ผ่านทาง support@pandatyre.com หรือ โทร. xxxxxx 
1. รับประกันยางจากการผลิต 2 ปี หรือ 50,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน) นับจากวันที่เปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการ 
2. การรับประกันยาง รับประกันความเสียหายของยางที่เกิดจาก "ข้อบกพร่องของผู้ผลิตเท่านั้น" ซึ่งจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ 
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ได้แก่ ยางบวม, ยางมีแผลจากภายนอก ซึ่งเกิดจากการขับขี่ตกหลุม, ขับเบียดฟุตบาท, ถูกของมีคมทิ่มแทง, กระแทกอย่างรุนแรง, การขับขี่โดยใช้ลมยางอ่อน 
4. ความสึกหรอที่เกิดจากการใช้งาน ได้แก่ ยางหมดดอกจากการใช้งาน 
5. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง ได้แก่ ยางเสียจากการถอดใส่, ยางหมดดอกที่เกิดจากศูนย์ล้อที่ผิดปกติ 
6. กรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ การใช้รถผิดประเภท การบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด หรือใช้เพื่อแข่งขัน
7. กรณีปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนเครื่องยนต์ ดัดแปลงรถ หรือติดตั้งแก๊ส 
8. กรณีสินค้าที่เสียหายจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ หรือโจรกรรม 
9. กรณีการถอดประกอบ แก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนสินค้าโดยผู้อื่น 
10. กรณีโอนถ่าย หรือถอดเปลี่ยนสินค้าไปติดตั้งรถคันอื่น 
11. กรณีขาดการดูและรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนดของสินค้านั้นๆ 

หมายเหตุ : 
* หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของยาง เกิดจากการผลิต ทางแพนด้าไทร์จะคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ ตามที่ผู้ตรวจสอบจากผู้ผลิตได้แจ้งมา 
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการคลอบคลุมถึง อุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ 
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการคลอบคลุมถึงอะไหล่เกี่ยวเนื่อง หรืออะไหล่ข้างเคียงกับสินค้าของแบล็คเซอร์เคิลดำเนินการสั่งซื้อแล้วระบบจะส่งรายละเอียดไปยัง e-mail ของท่าน