Continental 225/65 R17 V

UC6

คะแนนความพึงพอใจ :

ยี่ห้อยาง : Continental l รุ่นยาง : UC6 l ขนาดยาง : 225/65R17
ขนาดกระทะล้อ (นิ้ว) : 0 l ความกว้างของล้อ (นิ้ว) : 0
ดัชนีความเร็วของยางสูงสุด : V l ดัชนีรับน้ำหนักของยางสูงสุด : 102

รายละเอียดสินค้า
  • Delivery Free
  • Free No-Hassle Returns
  • ผ่านมาตรฐาน TISI
จำนวนสินค้า

฿

รายละเอียดสินค้า

ยี่ห้อยาง รุ่นยาง ขนาดยาง ขนาดกระทะล้อ
นิ้ว
ความกว้าง
ของล้อนิ้ว
ดัชนีความเร็ว
ของยางสูงสุด
ดัชนีรับน้ำหนัก
ของยางสูงสุด
ราคา
Continental UC6 225/65R17 R17 65 V 102 ฿

รีวิว

แสดงความคิดเห็นของท่าน

ให้คะแนนของคุณ