Continental 225/50 R18 W

MC6

คะแนนความพึงพอใจ :

ยี่ห้อยาง : Continental l รุ่นยาง : MC6 l ขนาดยาง : 225/50R18
ขนาดกระทะล้อ (นิ้ว) : 0 l ความกว้างของล้อ (นิ้ว) : 0
ดัชนีความเร็วของยางสูงสุด : W l ดัชนีรับน้ำหนักของยางสูงสุด : 95

รายละเอียดสินค้า
  • Delivery Free
  • Free No-Hassle Returns
  • ผ่านมาตรฐาน TISI
จำนวนสินค้า

฿

รายละเอียดสินค้า

ยี่ห้อยาง รุ่นยาง ขนาดยาง ขนาดกระทะล้อ
นิ้ว
ความกว้าง
ของล้อนิ้ว
ดัชนีความเร็ว
ของยางสูงสุด
ดัชนีรับน้ำหนัก
ของยางสูงสุด
ราคา
Continental MC6 225/50R18 R18 50 W 95 ฿

รีวิว

แสดงความคิดเห็นของท่าน

ให้คะแนนของคุณ