Continental 225/50 R17 W

UC6

คะแนนความพึงพอใจ :

ยี่ห้อยาง : Continental l รุ่นยาง : UC6 l ขนาดยาง : 225/50R17
ขนาดกระทะล้อ (นิ้ว) : 0 l ความกว้างของล้อ (นิ้ว) : 0
ดัชนีความเร็วของยางสูงสุด : W l ดัชนีรับน้ำหนักของยางสูงสุด : 98

รายละเอียดสินค้า
  • Delivery Free
  • Free No-Hassle Returns
  • ผ่านมาตรฐาน TISI
จำนวนสินค้า

฿

รายละเอียดสินค้า

ยี่ห้อยาง รุ่นยาง ขนาดยาง ขนาดกระทะล้อ
นิ้ว
ความกว้าง
ของล้อนิ้ว
ดัชนีความเร็ว
ของยางสูงสุด
ดัชนีรับน้ำหนัก
ของยางสูงสุด
ราคา
Continental UC6 225/50R17 R17 50 W 98 ฿

รีวิว

แสดงความคิดเห็นของท่าน

ให้คะแนนของคุณ