WANLI 265/65 R17 S

SU006

คะแนนความพึงพอใจ :

ยี่ห้อยาง : WANLI l รุ่นยาง : SU006 l ขนาดยาง : 265/65R17
ขนาดกระทะล้อ (นิ้ว) : 0 l ความกว้างของล้อ (นิ้ว) : 0
ดัชนีความเร็วของยางสูงสุด : S l ดัชนีรับน้ำหนักของยางสูงสุด : 112

รายละเอียดสินค้า
  • Delivery Free
  • Free No-Hassle Returns
  • ผ่านมาตรฐาน TISI
จำนวนสินค้า

฿

รายละเอียดสินค้า

ยี่ห้อยาง รุ่นยาง ขนาดยาง ขนาดกระทะล้อ
นิ้ว
ความกว้าง
ของล้อนิ้ว
ดัชนีความเร็ว
ของยางสูงสุด
ดัชนีรับน้ำหนัก
ของยางสูงสุด
ราคา
WANLI SU006 265/65R17 R17 65 S 112 ฿

รีวิว

แสดงความคิดเห็นของท่าน

ให้คะแนนของคุณ